Works

EN:

Sometimes the most extraordinary things can be found in most common places.                  We often pass by without noticing them at all. But sometimes, something extraordinary is just a representation of the ordinary that reveals itself through a changing point of view, by capturing them with a different perspective, with modified light or by zooming in on a detail. By placing an object outside the usual context, something ‘ordinary’ can become very special. Entire worlds and landscapes can be found in everyday forms and environments. I want to make those hidden worlds more visible.

By examining these worlds, using and connecting elements from them, an endless complexity of textures emerges. The images are the result of the insights and inspiration that can arise through looking. Hereby processes are observable in which the boundaries between the very biggest and the smallest may fade or even disappear. The most powerful works arise where the choices and interpretation are not yet fixed. The sensory experience is leading here. In this way, every process is a new journey of discovery.

 

NL:

Soms ligt het bijzondere zo open en bloot voor ons dat we er aan voorbij lopen zonder het op te merken. Maar soms is het bijzondere slechts een uiterlijke verschijningsvorm van het gewone dat zich openbaart door een veranderend standpunt of perspectief, door een gewijzigde lichtval of door in te zoomen op het detail. Ook door een object buiten de gangbare context te plaatsen kan iets ‘gewoons’ heel bijzonder zijn. Complete werelden zijn te vinden in alledaagse vormen en omgevingen. Die werelden wil ik zichtbaar maken.

Door deze te onderzoeken en elementen hieruit met elkaar te verbinden, komt een eindeloze complexiteit van texturen naar voren. De beelden zijn het resultaat van de inzichten en inspiratie die door het kijken kunnen ontstaan. Hierin zijn processen waarneembaar waarbij de grenzen tussen het allergrootste en het allerkleinste mogen vervagen of verdwijnen. De krachtigste werken ontstaan daar waar de keuzes en invulling nog niet vast liggen. De zintuiglijke ervaring is hierbij leidend. Zo is elk proces weer een nieuwe ontdekkingstocht.

 

 

%d bloggers liken dit: